Абониран достъп до Emerald Publishing в ТУ - София - Information & Knowledge Мanagement collection

Уважаеми преподаватели, докторанти и служители на ТУ - София, филиал Пловдив, 

Имате възможност да ползвате в мрежата на ТУ - София, филиал Пловдив колекция от 12 електронни списания „Information and Knowledge Management", на Emerald Group Publishing на адрес: 

https://www.emeraldgrouppublishing.com/ejournal-subject-collections/information-knowledge-management-ejournal-collection 

Заглавията могат да се браузват след натискането на подменю: Title listing „Information & Knowledge Management" 

Добавени са и 2 нови реномирани списания реферирани едновременно в SCOPUS и Web of Science и притажаващи импакт фактор и ранг: 

International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research: 

Management Decision 

Възможно е търсене ВЪВ ВСИЧКИ КОЛЕКЦИИ на издателя за които имаме абонамент на адрес: 

https://www.emerald.com/INSIGHT/ 

След въвеждане на ключова дума и листване на резултатите, моля натиснете в дясното вертикално меню бутона АCCESS > ONLY CONTENT I HAVE ACCESS TO. 

Темите засегнати в колекцията "Information and Knowledge Management" са: 5G регулация, Big Data, Internet of Things, анализ на данни, защита на данни и лични данни, дигитални валути, взаимодействие човек-компютър, изкуствен интелект на работното място и в дома, и др. 

Другите две списания представят научен поглед върху човешка и социална динамика на предприемачеството, психология на предприемаческото мислене и иновациите, както и оценка и анализ на решения, стратегическо управление на бизнеса, човешките ресурси, корпоративната отговорност и др. 

Ще намерите прикачен към това писмо PDF списък с абонираните заглавия и хипервръзки към индивидуалните им страници. 


Ако имате въпроси, пишете на library@tu-sofia.bg 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ТУ-СОФИЯ

 

Изтегли
Календар